button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-07-12 13:43:32

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 w Elblągu


RZP.271.54.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-07-09 11:27:04

"Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"


RZP.271.49.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-06-28 12:46:56

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.42.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-04-04 13:19:36

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


RZP.271.17.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |